07/12/2009

MARIA AMIN

Lahir tahun 1921 di Bengkulu, Sumatera Selatan. Pendidikan terakhirnya: sekolah menangah atas.
Dia pernah membantu majalah Pujangga Baru dan bekerja di bidang pendidikan. Perhatiannya tertarik pada pergolakan politik.

Puisi-puisinya dimuat di majalah Pujangga Baru, Panca Raya dan Pembangunan.
Sebuah prosanya ada dalam antologi Gema Tanah Air (1948) susunan H.B. Jassin, sejumlah puisinya ada dalam antologi Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang (1948) susunan H.B. Jassin, dan Seserpih Pinang Sepucuk Sirih (1979) susunan Toety Heraty.