06/12/2009

RIFAI ALI

Lahir 24 April 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pendidikannya, Thawalib Padang Panjang (1923), Islamic College Padang (1930), dan Von Mullen English School Kuala Lumpur Malaysia (1935).

Nama lengkapnya, Ahmad Rifai Ali. Sering menulis dengan nama samara: A. Rif’ali dan ‘Abirussabil.
Dia menulis puisi dan melukis. Pernah belajar menulis pada Wakidi di Bukittinggi (1933-1934).
Ali pernah mengembara bertahun-tahun di Tanah Melayu dengan menghasilkan karya lukisan.
Pernah menjadi redaksi Semangat Pemuda di Padang (1931). Tulisannya dimuat di Semangat Pemuda dan Raya.

Bukunya yang sudah terbit: Kata Hati (1941). Sejumlah puisinya ada dalam antologi Pujangga Baru: Prosa dan Puisi (1963) susunan H.B. Jassin.