08/01/2010

HAWA NAFSU

Hawa nafsumu adalah induk segala berhala: berhala jasmani adalah ular, namun berhala ruhani adalah naga.
Adalah mudah menghancurkan sebuah berhala, sangat mudah; namun menganggap gampang menaklukkan nafsu adalah bodoh, bodoh sekali.
O anakku, jika kau ingin mengetahui bentuk-bentuk nafsu, bacalah uraian tentang Neraka dengan tujuh pintunya.
Tiap saat hawa nafsu melahirkan tipu muslihat; dan dalam tiap tipu muslihat tenggelamlah ratusan Fir’aun dan bala tentaranya.


Puisi Oleh: Jalaluddin Rumi, Mas. I, 772