28/09/2010

Nasib ~ Intoyo

Bagai bola yang salah larasnya
Mengharu harmoni di dalam orkes,
Lagu hidupku kini ta’ beres.
Lakuku kurang lurus dan cerkasnya
Karena didikan agak keliru:
Hidupku terdasar ‘perseorangan’,
Sekarang zaman ‘perkitaan’,
Sesat dan sasar menganyam nasibku.
Lamalah sudah aku berperang,
Melawan musuh di dalam diri:
Kubujuk halus, keras kuhantam,
Amat sedikit ‘ku dapat menang,
Kebiasaan yang telah mendalam,
Susah ditukar, sukar disaingi.


Puisi Oleh: Intoyo