06/10/2010

Aib Sejarah ~ E M Yogiswara

Lihatlah! aib sejarah dibongkar
Orang-orang mati atas teriakannya
Di lubang satu suara
Lihatlah! aib sejarah diputar
Orang-orang mati atas pembesarannya
Di ribuan peti
Lihatlah! aib sejarah bernyanyi
Orang-orang mati di atas satu suara ribuan peti mati
Lihatlah! aib sejarah bak seruan kebebasan
Dari serumpun penderitaan atas keterpakuan sejarah
Yang menanam jutaan kepala manusia
Di bumi kelahirannya
Aib sejarah adalah sebuah sejarah
Penerus kekuasaan nekrofogus


Puisi Oleh: E M Yogiswara