07/10/2010

Laknat Khamr ~ Budi Handrianto

Allah telah melaknat
Sepuluh golongan siapa-siapa saja
Mereka yang berurusan dengan khamr
Pertama, orang yang memeras
Kedua, orang yang minta diperaskan
Ketiga, orang yang meminum
Keempat orang yang memberi minum
Kelima, orang yang membawakan
Keenam, orang yang minta dibawakan
Ketujuh, orang yang menjual
Kedelapan, orang yang membeli
Kesembilan, orang yang mengedarkan
Kesepuluh, orang yang menanam pohon
Untuk dibuat khamr


Puisi Oleh: Budi Handrianto