04/10/2010

Macbeth ~ Wing Kardjo

Gagak hitam
Terbang dalam kelam
Mestinya pada malam begini buta
Hantu-hantu menyiapkan kerja durjana
Tombak tajam menghujam korban
Melepaskan setan-setan kurungan
Gagak hitam
Dalam malam
Paginya beribu-ribu jiwa
Merasa malapetaka tiba
Beduk dipalu di segenap desa
Derap kuda menderu di mana-mana
Gagak hitam
Terbang dalam kelam


Puisi Oleh: Wing Kardjo