04/11/2010

PELAJARAN TENTANG SEKS

Oleh: Anthony de Mello

"Apa yang kauterima di sekolah hari ini?" tanya seorang ayah
kepada anaknya yang sudah remaja.

"Kami mendapat pelajaran mengenai seks," jawabnya.

"Pelajaran mengenai seks? Apa yang mereka katakan kepadamu?"

"Pertama-tama ada pastur yang mengatakan kepada kami mengapa
kita tidak boleh bermain-main dengan seks. Kemudian seorang
dokter mengajari bagaimana caranya tidak bermain-main dengan
seks. Akhirnya kepala sekolah berbicara mengenai di mana
kita tidak boleh bermain-main dengan seks."


Cerita di atas merupakan bagian dari kumpulan cerita Doa Sang Katak - Anthony de Mello, temukan selengkapnya di sini.d